ห้องพักเตียงเดี่ยว 350 บาท


ห้องพักเตียงคู่ 400 บาท


ราคาห้องพัก VIP (เตียงเดี่ยว) 500 บาท

ห้องพักกลางสวนผลไม้

ห้องพักใหม่ ท่ามกลางสวนผลไม้ (New!!)

 

Copy Right Wankpla Group All Right Reserved